Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Bộ Sách 2 Cuốn Harmonic Trading Vol1 và Vol2

Bộ sách in màu 2 cuốn Harmonic Trading Volume 1 và Volume 2. Harmonic Trading, Volume One: Profiting from the Natural Order of the Financial Markets. Harmonic Trading, Volume Two: Advanced Strategies for Profiting from the Natural Order of the Financial Markets.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 230,000đ
  • Mã sản phẩm: B?7658
  • Tình trạng: 2

Harmonic Trading, Volume One: Profiting from the Natural Order of the Financial Markets:

Harmonic Trading creator Scott Carney unveils the entire methodology to turn patterns into profits. These strategies consistently identify the price levels and market turning points that reveal the natural order within the chaos of the financial markets. Analogous to the predictable behavior of many of life’s natural processes, Harmonic Trading examines similar relationships within the financial markets to define profitable opportunities in an unprecedented manner.

Harmonic Trading, Volume Two: Advanced Strategies for Profiting from the Natural Order of the Financial Markets:

Technical analyst Scott Carney reduces subjectivity to a minimum with his Fibonacci-based price measurement techniques and traditional technical analysis methods. Precise price-pattern examples presented in the book enable the novice as well as the advanced trader to incorporate the Harmonic Trading methodology into a workable and profitable trading system.

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá