So sánh sản phẩm (0)
rating

Price Action Market Traps

Liên hệ

Price Action Market Traps. 7 Trap Strategies, market psychology, minimum risk and maximum profit. A practical guide for traders to understand market psychology & exploit price action traps in everyday trading.

rating

A Random Walk Down Wall Street Burton G Malkiel

140,000đ

A Random Walk Down Wall Street Burton G Malkiel.

rating

Supertiming The Unique Elliott Wave System

100,000đ

Supertiming The Unique Elliott Wave System. Keys to anticipating impending stock market action (Harriman Modern Classics).

rating

The Value and Momentum Trader

110,000đ

The Value and Momentum Trader. Dynamic stock selection models to beat the market.

rating

Technical Analysis and Chart Interpretations Ed Ponsi

130,000đ

Technical Analysis and Chart Interpretations: A Comprehensive Guide to Understanding Established Trading Tactics for Ultimate Profit (Wiley Trading). Quyển sách thứ 3 của Ed Ponsi, cựu giảng viên của FXCM.

rating

How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities Larry R Williams

60,000đ

This book has practical information designed to help you in the commodity market. The author's method...proven by his million dollar success.

rating

Finding Number 1 Stocks

120,000đ

FINDING #1 STOCKS. Quyển sách hướng dẫn cách lọc cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ hiểu về các đặc tính, tính chất của các loại cổ phiếu khác nhau. Kết hợp với phong cách của nhà đầu tư (giao dịch theo momentum, agressive growth, value, Income, technical...) để đưa ra các chiến lượt phù hợp. Tham khảo mục lục…

rating

Unlocking Success in ICT 2022 Mentorship

150,000đ

Unlocking Success in ICT 2022 Mentorship. The Smart money guide to the full ICTT Day Trading Model. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

Hiển thị 1 đến 8 của 116 (15 trang)