Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Bộ Sách 2 Cuốn Stock Investing for dummies 6th và Trading for dummies 4th

Stock Investing for dummies 6th và Trading for dummies 4th

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 300,000đ
  • Mã sản phẩm: B?5569
  • Tình trạng: 2

Bộ sách dành cho người bắt đầu tìm hiểu lỉnh vực đầu tư tài chính và chủ yếu là chứng khoán. Stock Investing giúp người đọc hiểu hết các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán, còn Trading thì giúp biết các cách thức và chiến thuật giao dịch cơ bản.

Nếu bạn đang có một công việc khác và muốn tìm hiểu thêm về đầu tư chứng khoán, xem đầu tư là một nguồn thu nhập thêm thì đây là bộ sách dàng cho bạn.

Stock Investing For Dummies covers factual and emotional aspects when putting money into stocks. In clear, easy-to-understand language, this book explains the numbers behind the stocks, the different categories of stocks, and strategies for building a solid portfolio. On the flip side, it also addresses the emotional aspects of investing: setting goals, knowing when to sell, and balancing risk vs. return.

  • Approaches for investing for income or growth
  • Steps for evaluating your financial health, setting financial goals, and funding your first purchases
  • How to read stock tables and pull information out of stock charts
  • What to look for on balance sheets, income statements, and annual reports to choose strong performers
  • Advice for minimizing losses and maximizing gains
  • Tax implications and how to reduce their impact on your earnings
  • Suggestions on what to do and buy in a down market

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá