Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Stock Investing for Dummies 6th edition Paul Mladjenovic

Đây là quyển sách vở lòng về đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu, cho những người đang làm công việc khác và muốn tìm hiểu về đầu tư chứng khoán ở mức cơ bản và không cần đi quá sâu. Khác với quyển Trading for Dummies, quyển này tập trung vào các nghiệp vụ về thi trường chứng khoán và đầu tư nhiều hơn. Bản thứ 6 là bản mới nhất kể từ khi bản thứ 1 được xuất bản vào năm 2002 bởi tác giả Paul Mladjenovic. 

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: ST4451
  • Tình trạng: 2

 

The Essentials of Stock Investing

Surveying the World of Stock Investing.

Taking Stock of Your Current Financial Situation and Goals.

Defining Common Approaches to Stock Investing.

Recognizing Risk and Volatility.

Stock Investing through Exchange-Traded Funds.

Before You Start Buying.

Gathering Information.

Going for Brokers.

Investing for Long-Term Growth.

Investing for Income and Cash Flow.

Understanding Technical Analysis for Stock Investors.

Picking Winners. 

Using Basic Accounting to Choose Winning Stocks . 

Decoding Company Documents .

Emerging Sector and Industry Opportunities . 

Small Cap Stocks, IPOs, and Motif Investing . 

The Big Economic and Political Picture. 

Investment Strategies and Tactics

Discovering Screening Tools.

Understanding Brokerage Orders and Trading Techniques.

International Stock Investing Opportunities .

Getting a Handle on DPPs, DRPs, and DCA . . . PDQ. 

Corporate and Government Skullduggery: Looking at Insider Activity.

Keeping More of Your Money from the Taxman.

The Part of Tens.

Ten Indicators of a Great Stock . 

Ten Ways to Profit in a Bear Market. 

Ten Investments and Strategies That Go Great with Stocks. 

Ten Investing Pitfalls and Challenges for 2020–2030.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá