Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

CAR the definitive visual history of the Automobile new edition

Quyển sách hình ảnh mới nhất của DK Publishing về xe hơi. Chứa đựng mọi kiến thức mà một người muốn tìm hiểu về xe hơi cần có, từ những chiếc xe cổ đến những chiếc hiện đại ngày nay. Người đọc sẽ nắm được về lịch sử, văn hoá của các hãng xe khác nhau, các loại động cơ, hình dáng của tất cả các loại xe từng sản xuất.

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: CA1527
  • Tình trạng: 1

The concept of personal transportation with its own mobile power source took off with Karl Benz’s motorwagen in 1885. Within a generation, the car had arrived and could take you anywhere. When Henry Ford brought his “Tin Lizzie” to the masses in 1908, America’s automobile industry had come of age.

In the shadow of the Great Depression, thrifty models and the advent of the “people’s car” made motoring ever more egalitarian. Streamlining and teardrops were all the rage, newspapers hailed the superheroes who smashed speed records, and sports and luxury cars reached new peaks of power and style.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá