Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Chart Patterns After the Buy by Thomas N Bulkowski

Chart Patterns After the Buy by Thomas N Bulkowski. Bulkowski đưa ra hàng ngàn hình mẩu để phân tích giá chứng khoán sau khi mua xong ra sao. Ông chỉ ra con đường chung của giá chứng khoán khi bật tăng khỏi hình mẩu hiện tại và các sai lầm đáng tiếc có thể tránh.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 190,000đ
  • Mã sản phẩm: CHA091630
  • Tình trạng: 2

Chap ter 1 Big M 1

Chap ter 2 Big W 27

Chap ter 3 Broadening Bottoms 53

Chap ter 4 Broadening Tops 85

Chap ter 5 Double Bottoms 119

Chap ter 6 Double Tops 147

Chap ter 7 Earnings Miss 169

Chap ter 8 Flags and Pennants 185

Chap ter 9 Head-and-Shoulders Bottoms 205

Chap ter 10 Head-and-Shoulders Tops 231

Chap ter 11 Measured Move Down 255

Chap ter 12 Measured Move Up 267

Chap ter 13 Price Mirrors 277

Chap ter 14 Price Mountains 283

Chap ter 15 Rectangles 291

Chap ter 16 Reversals and Continuations 325

Chap ter 17 Straight-Line Run Down 333

Chap ter 18 Straight-Line Run Up 347

Chap ter 19 Tops and Bottoms 361

Chap ter 20 Trends and Countertrends 371

Chap ter 21 Triangle Apex and Turning Points 383

Chap ter 22 Triangles, Ascending 391

Chap ter 23 Triangles, Descending 427

Chap ter 24 Triangles, Symmetrical 465

Chap ter 25 Vertical Run Down 495

Chap ter 26 Vertical Run Up 509

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá