Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Fibonacci Trading

Fibonacci Trading. How to Master the Time and Price Advantage. CAROLYN BORODEN

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 115,000đ
  • Mã sản phẩm: FIB172424
  • Tình trạng: 2

Fibonacci Numbers and the Golden Ratio 

Applying Fibonacci Ratios to the Price Axis of the Market 

Fibonacci Price Retracements 

Fibonacci Price Extensions 

Fibonacci Price Projections or Objectives 

Fibonacci Price Cluster Setups: Trade Setup 1 

Symmetry—The Power Tool: Trade Setup 2 

The Two-Step Pattern Setup: Trade Setup 3 

Choosing the Swings for Analysis 

Applying Fibonacci Ratios on the Time Axis of the Market 

Fibonacci Time Clusters 

Using Dynamic Trader Time Projection Reports and Histograms 

Time and Price Confluence 

Triggers and Indicators 

The Ideal Trade Setup 

From Analysis to Trade Entry—Putting It All Together 

Beating the Odds with a Trading Plan 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá