So sánh sản phẩm (0)
rating

An Introduction to Global Financial Markets 8th edition

220,000đ

Cung cấp kiến thức về tài chính ngân hàng mà không cần kiến thức nền tảng trước đó. Sách tiếng Anh, in màu tại HoaXanh.

rating

How to Day Trade for a Living Andrew Aziz update revised edition 2022

165,000đ

Bản cập nhật năm 2022 How to trade for a living của Andrew Aziz. Sách với hình ảnh và đồ thị được in màu. Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

rating

Ray Dailo How Economic Machine Works

120,000đ

Đặt in màu tại HoaXanh. This book provides notes and gives easy and readable notes to  learn about economics.

rating

Bộ Sách Stock Market Rules và Bond Market Rules

210,000đ

Bộ sách 2 cuốn Stock Market Rules và Bond Market Rules của Michael D. Sheimo.

rating

Stock Market Rules

100,000đ

Stock Market Rules: 50 of the Most Widely Held Investment Axioms Explained, Examined, and Exposed. Nằm trong bộ sách 2 cuốn của Michael D. Sheimo Đặt in tại HoaXanh

rating

Bộ Sách 6 Cuốn CFA Level I 2022 in Màu

1,300,000đ

Bộ sách CFA Level I 2022 gồm 6 cuốn với khoản 3600 trang. Các đồ thị, hình vẽ được in màu. Xem sách in mẩu trong video bên dưới Đặt in sách tại HoaXanh >> 

rating

Investing with Volume Analysis

140,000đ

Investing with Volume Analysis. Identify, Follow, and Profit from Trends. Sách hướng dẫn đầu tư theo Volume, cùng phân loại với Anna Coulling. Đặt in màu tại HoaXanh. Các biểu đồ, hình vẽ trong sách được in màu.

rating

You Can Be a Stock Market Genius

120,000đ

You Can Be a Stock Market Genius. Joel Greenblatt has been beating the Dow (with returns of 50 percent a year) for more than a decade. Đặt in tại HoaXanh.

Hiển thị 1 đến 8 của 64 (8 trang)