Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

GarageBand for dummies 3rd 2023

GarageBand for dummies 3rd 2023. Build beats and loops and creat multitrack songs. Compose on Mac Computer or Ipad Iphone device. Finish off your creation by mixing and mastering.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 160,000đ
  • Mã sản phẩm: GA9290
  • Tình trạng: 1

Part 1: Starting on a Good Note.

CHAPTER 1: Introducing GarageBand for Macs and iDevices. 7

CHAPTER 2: Equipping and Setting Up Your Recording Space. 25

CHAPTER 3: Introducing Multitrack Recording with GarageBand . 49

Part 2: Making Music on a Mac.

CHAPTER 4: Getting Started . 79

CHAPTER 5: Using Loops to Make Music . 93

CHAPTER 6: Recording with MIDI and Software Instruments. 113

CHAPTER 7: Recording Vocals and Acoustic Instruments with a Mic. 139

CHAPTER 8: Recording Electric Guitars and Other Electronic Instruments . 159

Part 3: Postproduction: Finishing Songs on a Mac.

CHAPTER 9: Editing and Polishing Tracks. 177

CHAPTER 10: Mixing Tracks into Songs. 203

CHAPTER 11: Mastering Mastering . 217

Part 4: Making Music with Your iDevice.

CHAPTER 12: Getting Started . 231

CHAPTER 13: Making Music with Live Loops . 247

CHAPTER 14: Laying Down Software Instrument Tracks. 263

CHAPTER 15: Recording Vocals and Acoustic Instruments with a Mic. 279

CHAPTER 16: Recording Guitars and Basses. 297

Part 5: Postproduction: Finishing Songs on an iDevice .

CHAPTER 17: Editing and Polishing Tracks. 315

CHAPTER 18: Mixing Tracks into Songs. 333

CHAPTER 19: Mastering Mastering . 347

CHAPTER 20: File Compression and Your Music. 353

Part 6: The Part of Tens.

CHAPTER 21: Ten Ways to Improve GarageBand’s Performance. 367

CHAPTER 22: Ten Ways to Take Your Recordings to the Next Level . 377

CHAPTER 23: Ten Useful Websites. 385

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá