Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Identify, High Profit, Elliott Wave, Trades, Real Time

rating

How To Identify High Profit Elliott Wave Trades in Real Time

How To Identify High-Profit Elliott Wave Trades in Real Time. Pinpointing Optimal Entry/Exit Points with the C Wave Method.

Đặt in tại HoaXanh.

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: P72504
  • Tình trạng: 2

Basics of Counting Waves 
Midpoint Method of Wave Counting 
Elliott Wave Principles 
Impulse Waves 8 Corrective Waves 
Guidelines for Counting Waves
Counting Waves 
Detecting Elliott Wave Patterns and C Wave Patterns 
Terms 
Symbols of Wave Degree 
Logic of Counting Waves 

C Wave Patterns 
Method Objective for Impulsive and Corrective Markets 
Trade Strategy 
C Wave Patterns and Trading Rules 
Strong B Waves and Trading Rules 
Five Wave Corrections and Trading Rules 
List of C Wave Patterns 
How To Find C Wave Patterns 
Profit Takes 
Alternate Counts and Recounts 
Trading Large C Waves 
C Wave Patterns on Daily and Intraday Charts 
C Wave Method in Action
Entry 
Managing the Trade 
Conclusion 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá