Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Investing with Volume Analysis

Investing with Volume Analysis. Identify, Follow, and Profit from Trends.

Sách hướng dẫn đầu tư theo Volume, cùng phân loại với Anna Coulling.

Đặt in màu tại HoaXanh. Các biểu đồ, hình vẽ trong sách được in màu.

  • 140,000đ
  • Mã sản phẩm: IN3768
  • Tình trạng: 2

Investing with Volume Analysis is a compelling read on the critical role that changing volume patterns play on predicting stock price movement. As buyers and sellers vie for dominance over price, volume analysis is a divining rod of profitable insight, helping to focus the serious investor on where profit can be realized and risk avoided

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá