Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Bộ Sách Stock Investing for dummies và Fundamental Analysis for dummies 2nd

Bộ sách dành cho người mới bắt đầu với xu hướng thích đầu tư với các phân tích cơ bản. Stock Investing 6th với các chiến thuật giao dịch chứng khoán đã được kiểm chứng qua thời gian. 

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 300,000đ
  • Mã sản phẩm: B?6031
  • Tình trạng: 2

 

Stock Investing for dummies 6th

  • Incorporate stocks into your portfolio investment
  • Manage risk and ride out the market's up and down
  • Time-tested strategies that actually work

Fundamental Analysis for dummies 2nd

  • Gauge a company performance
  • Minimize risk and improve your overall investment skills
  • Assess the future value of the business

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá