So sánh sản phẩm (0)
rating

Trade Your Way to Financial Freedom 2nd

165,000đ

Trade Your Way to Financial Freedom Van K. Tharp. Searching for the Holy Grail in market. Discovering what makes a trader a winning trader.  Đặt in tại HoaXanh.

rating

The Little Book that Beats the Market

80,000đ

In 2005, Joel Greenblatt published a book that is already considered one of the classics of finance literature. In The Little Book that Beats the Market. Đặt in tại HoaXanh

rating

You Can Be a Stock Market Genius

120,000đ

You Can Be a Stock Market Genius. Joel Greenblatt has been beating the Dow (with returns of 50 percent a year) for more than a decade. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Winning the Loser's Game

120,000đ

Winning the Loser’s Game. The best book about investing Đặt in tại HoaXanh.

rating

Investing for Dummies 9th edition

180,000đ

Quyển sách tổng hợp kiến thức về Investing for Dummies, phiên bản mới nhất 9th năm 2021. Quyển này khác với những quyển khác là cung cấp kiến thức đầu tư trên nhiều loại tài sản khác nhau. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Market Sense and Nonsense

140,000đ

Market Sense and Nonsense. How the market relly works and how they don't. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Trading on Sentiment

145,000đ

Trading on Sentiment. The power of minds over markets. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N Bulkowski 3rd edition

420,000đ

Bản Tiếng Anh  Encyclopedia of Chart Patterns 3rd edition của Thomas N. Bulkowski. This edition reports on 150,000 samples, ten times the first edition (15,000) and almost four times the second edition (38,500). Đặt in tại HoaXanh. *Bảng tiếng Anh, dày 1300 trang chia làm 2 cuốn. xem sách in mẩu trong…

Hiển thị 1 đến 8 của 85 (11 trang)