Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Quantitative Momentum

A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: QUA181835
  • Tình trạng: 2

 

Understanding Momentum

Less Religion; More Reason

Why Can Active Investment Strategies Work?

Momentum Investing Is Not Growth Investing

Why All Value Investors Need Momentum

Building a Momentum-Based Stock Selection Model

The Basics of Building a Momentum Strategy

Maximizing Momentum: The Path Matters

Momentum Investors Need to Know Their Seasons

Quantitative Momentum Beats the Market

Making Momentum Work in Practice

Investigating Alternative Momentum Concepts

Performance Statistics Definitions

About the Companion Website

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá