So sánh sản phẩm (0)
rating

Deep Learning Tools for Predicting Stock Market Movements

170,000đ

Deep Learning Tools for Predicting Stock Market Movements.  Đặt in màu tại Hoa Xanh. Sách in như sách gốc.

rating

Bộ CFA Level I 2023

1,200,000đ

Bộ sách 6 cuốn CFA Level I 2023 Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Bộ Sưu Tập 20 Cuốn Tạp Chí Traders Từ 03/2007 đến 06/2010

200,000đ

Tạp chí Traders có chứa các bài học phân tích kỹ thuật nâng cao mà không có trong sách vở. Ngoài ra còn có các phân tích, nhận định thị trường  trong giai đoạn biến động cực mạnh 2007-2010 của các trader hàng đầu về tất cả sản phẩm tài chính như: trái phiếu; cổ phiếu; phái sinh index-SPX500, Nasdaq-100,…

rating

Quantitative Value

110,000đ

Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading

260,000đ

Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading - Stefan Jansen. Design and implement investment strategies based on smart algorithms that learn from data using Python. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Learn Algorithmic Trading

155,000đ

Learn Algorithmic Trading, Build and deploy algorithmic trading systems and strategies using Python and advanced data analysis by Sebastien Donadio, Sourav Ghosh. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Evidence-Based Technical Analysis Applying the Scientific Method

180,000đ

Evidence-Based Technical Analysis Applying the Scientific Method. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Quantitative Trading Systems

130,000đ

Quantitative Trading Systems. Practical Methods for Design, Testing, and Validation-Blue Owl Press. Howard B. Bandy. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

Hiển thị 1 đến 8 của 21 (3 trang)