So sánh sản phẩm (0)
rating

Bộ Sưu Tập 20 Cuốn Tạp Chí Traders Từ 03/2007 đến 06/2010

1,000,000đ

Tạp chí Traders có chứa các bài học phân tích kỹ thuật nâng cao mà không có trong sách vở. Ngoài ra còn có các phân tích, nhận định thị trường  trong giai đoạn biến động cực mạnh 2007-2010 của các trader hàng đầu về tất cả sản phẩm tài chính như: trái phiếu; cổ phiếu; phái sinh index-SPX500, Nasdaq-100,…

rating

Quantitative Value

110,000đ

Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Elements of Causal Inference

105,000đ

Elements of Causal Inference Foundations and Learning Algorithms by Jonas Peters, Dominik Janzing, Bernhard Schölkopf Đặt in tại HoaXanh. Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

rating

Statistically sound machine learning for algorithmic trading of financial instruments

205,000đ

Statistically sound machine learning for algorithmic trading of financial instruments by David Aronson, Timothy Masters. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Statistical arbitrage Algorithmic

105,000đ

Statistical arbitrage Algorithmic trading insights and techniques by Andrew Pole. Đặt in tại HoaXanh. Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

rating

Algorithmic Trading Methods

230,000đ

Algorithmic Trading Methods Applications Using Advanced Statistics, Optimization, and Machine Learning Techniques by Robert Kissell. Đặt in màu tại HoaXanh. 

rating

Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading

260,000đ

Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading - Stefan Jansen. Design and implement investment strategies based on smart algorithms that learn from data using Python. Đặt in màu tại HoaXanh. 

rating

Learn Algorithmic Trading

155,000đ

Learn Algorithmic Trading, Build and deploy algorithmic trading systems and strategies using Python and advanced data analysis by Sebastien Donadio, Sourav Ghosh. Đặt in màu tại HoaXanh.

Hiển thị 1 đến 8 của 41 (6 trang)