Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Secrets of the Trading Pros

Techniques and Tips that Pros use to beat the Markets.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: SEC084143
  • Tình trạng: 2

Trading Is an Art, Not a Science

Many Are Called, Few Are Chosen

Know Thy Market

Managed Futures: The Holy Grail

Within Every Disappointment, There Is a Gem of Opportunity

Technical Analysis

Random Walk Theory

The Psychology of the Marketplace

Demystifying Economic Releases

Information Is Gold

Risk Management

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá