Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The All Weather Trader Tom Basso

The All Weather Trader Tom Basso.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: TH6273
  • Tình trạng: 2

1. What’s the Perfect Investment?

2. Creating My All-Weather Philosophy

3. My Development as An All-Weather Trader

4. What Is a Complete Trading Strategy?

5. Timing Investments

6. Hedging Your Portfolio

7. Extreme Diversification

8. Sideways Markets—What If the Markets Go Nowhere?

9. Filling the “Potholes”

10. How Much Do We Buy or Sell?

11. The Mental Side of Trading

12. Getting Started with All-Weather Investing

13. Maximize Your Return-to-Risk Ratio

14. Avoiding the Common Mistakes

15. All-Weather Investing and the Future

Conclusion

About the Author

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá