Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Four Pillars of Investing 2nd William J Bernstein

The Four Pillars of Investing 2nd William J Bernstein. Lessons for building a winning porfolio.

Đặt in tại Hoa Xanh. In như sách gốc.

  • 140,000đ
  • Mã sản phẩm: TH9068
  • Tình trạng: 2

Contents

INTRODUCTION

The Highway of Riches 1

PILLAR ONE

The Theory of Investing

CHAPTER 1

No Balls, No Blue Chips 13

CHAPTER 2

Odds and Ends 39

CHAPTER 3

The Recent History of Randomovia 55

CHAPTER 4

The Perfect Portfolio 79

CHAPTER 5

Asset Allocation for Investing Adults, Part 1 95

CHAPTER 6

Asset Allocation for Investing Adults, Part 2 101

CHAPTER 7

Asset Allocation for Investing Adults, Part 3 119

PILLAR TWO

The History of Investing

CHAPTER 8

A Brief History of Financial Time 133

CHAPTER 9

Tops 143

CHAPTER 10

Bottoms 161

PILLAR THREE

The Psychology of Investing

CHAPTER 11

Misbehavior 181

CHAPTER 12

Dealing with the Shakespeare 203

PILLAR FOUR

The Business of Investing

CHAPTER 13

Your Broker (Sorry, “Investment Advisor”)

Is Not Your Buddy 215

CHAPTER 14

The Improving Mutual Fund Scene 225

CHAPTER 15

Investment Pornography and You 239

INVESTMENT STRATEGY

Assembling the Four Pillars

CHAPTER 16

How Much Do You Need to Retire? 251

CHAPTER 17

Building It, Maintaining It, and Spending It 257

CHAPTER 18

Nuts and Bolts 273

CHAPTER 19

A Final Word 303

Notes 307

Index 323

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá