rating

Trend Following Mindset Michael W Covel

Trend Following Mindset - Michael W. Covel,The Genius of Legendary Trader Tom Basso.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF:

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: TR8391
  • Tình trạng: 1

Also by Michael W. Covel

  • Trend Following: How to Make a Fortune in Bull, Bear, and Black Swan Markets
  • The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires
  • The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings
  • Trend Commandments: Trading for Exceptional Returns

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá