Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Bộ Sách Hình Ảnh Dành Cho Trẻ Sắp Đến Trường Của DK Publishing

Đây là sách hình ảnh của DK Publishing dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và sắp đến trường. Sách sẽ giúp trẻ làm quen dần với thế giới xung quanh khi đi học lần đầu. Giúp trẻ hiểu về bản thân, các mối quan hệ xã hội và chuẩn bị mọi thứ từ quần áo, thực phẩm đến tâm lý.

My Top to Bottom Body Book What Makes a Happy, Healthy Body and What Makes You.pdf

- Sách giúp trẻ hiểu về các thành viên trong gia đình, về cấu tạo thân thể với những hình vẽ đơn giản phù hợp cho trẻ 3, 4, 5 tuổi

My first book of time.pdf

-Sách giúp trẻ hiểu về thời gian, biết cách xem đồng hồ, xem giờ dành cho trẻ 2,3 tuổi

How to Be a Big Kid.pdf

-Quyển sách rất cần thiết cho trẻ 3, 4, 5 tuổi khi lần đầu tiên đến trường, sách giúp trẻ hiểu về thế giới xung quanh như thành viên gia đình, bạn bè, thầy cô và chuẩn bị mọi thứ như quần áo, thực phẩm, các việc nguy hiểm cần tránh.

Stuff to Know When You Start School.pdf

- Cùng nội dung với cuốn How to be a Big Kid

My Mixed Emotions Help Your Kids Handle Their Feelings.pdf

- Đây là sách giáo dục cảm xúc cho trẻ, giúp trẻ hiểu về cảm xúc bản thân như vui, buồn, tức giận, sợ hãi và các kiềm chế các cảm xúc này.

My Very Important World.pdf

-Đây là sách cần thiết cho trẻ từ 6, 7 tuổi trở lên với lượng kiến thức rộng lớn hơn và bao hàm mọi thứ về thế giới quan xung quanh trẻ.


Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận