rating

Bộ Sách Price Action của Galen Woods

Bộ sách Price Action của Galen Woods gồm 7 cuốn, có thể đặt in từng cuốn. Sách in màu:

How to trade with price action ( kickstarter)

How to trade with price action (Master)

How to trade with price action (Strategies)

Day Trading with price action Volume I, II, III, IV

  • 600,000đ
  • Mã sản phẩm: B?2486
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá