rating

Bộ Sách 12 Cuốn PDF của Galen Woods

Bộ sách 12 cuốn PDF của Galen Woods trong một file nén.

How to trade with price action ( kickstarter, Master, Strategies). Day Trading with price action (Vol I, II, III, IV). Anti Climax pattern, Trade with Volume, Technician's ToolBox, Risk Manager, Thinking Trader.

  • 200,000đ
  • Mã sản phẩm: B?7359
  • Tình trạng: 1

Bộ Sách 12 cuốn của Galen Woods gồm:

  1. Bốn cuốn Day Trading with Price Action (I, II, III, IV)
  2. Ba cuốn How to Trade with Price Action (Kickstarter, Strategies, Master)
  3. Day Trading with the Anti-Climax Pattern
  4. How to Trade with Volume
  5. The Technician's ToolBox
  6. The Risk Manager
  7. The Thinking Trader

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá