Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Breakthrough Strategies for Predicting Any Market Charting Elliott Wave, Lucas, Fibonacci, Gann, and Time for Profit Second Edition Jeff Greenblatt

Breakthrough Strategies for Predicting Any Market Charting Elliott Wave, Lucas, Fibonacci, Gann, and Time for Profit Second Edition Jeff Greenblatt.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 160,000đ
  • Mã sản phẩm: BRE215508
  • Tình trạng: 2

Đây là quyển sách sử dụng các công cụ tính chu kỳ của giá các thị trường tài chính có độ chính xác cao.

Underlying Structure of Markets 

Elliott Waves 

Rotation 

Candlesticks 

Divergences 

Volume Studies and Moving Averages 

Fibonacci Price Projections 

Advanced Projection Techniques 

Forex 

Squaring of Price and Time 

Andrews Pitchforks Crash Course 

Square of 9 

Psychology 

Market Psychology/Sentiment 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá