rating

Business Analysis and Valuation using Financial Statements

Business Analysis & Valuation phiên bản 3rd. Quyển sách giáo khoa về định giá doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính.

Đặt in tại HoaXanh. Sách in màu rõ đẹp.

  • 360,000đ
  • Mã sản phẩm: BU8774
  • Tình trạng: 2

Báo cáo tài chính là cơ sở cho một loạt các phân tích kinh doanh. Các nhà quản lý, nhà phân tích chứng khoán, chủ ngân hàng và nhà tư vấn đều sử dụng chúng để đưa ra các quyết định kinh doanh. Sinh viên kinh doanh có nhu cầu cao về các tài liệu khóa học cung cấp khuôn khổ để sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính trong nhiều bối cảnh phân tích và định giá kinh doanh.

Tham khảo Investments 11e, quyển sách in màu về đầu tư và các sản phẩm tài chính cao cấp như Futures, Options và Derivative

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá