Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Candlestick Charting Explained

Timeless techniques for trading stocks and futures Gregory L. Morris 3rd

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 180,000đ
  • Mã sản phẩm: CA1728
  • Tình trạng: 2

1. Introduction 1

2. Candlestick Lines 11

3. Reversal Candle Patterns 21

4. Continuation Patterns 211

5. Sakata’s Method and Candle Formations 281

6. The Philosophy behind Candle Pattern Identification 301

7. Reliability of Pattern Recognition 317

8. Candle Pattern Performance 351

9. Candle Pattern Filtering 361

10. Candlesticks for Traders 391

11. Conclusions 479

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá