rating

Fibonacci and Gann Applications in Financial Markets

Practical Applications of Natural and Synthetic Ratios in Technical Analysis

Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: FIB221907
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá