Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Forex Price Action Scalping Bob Volman

Forex Price Action Scalping, an in-depth look into the field of professional scalping by Bob Volman. Cùng tác giả với quyển Understanding Price Action. Tham khảo Bộ Sách Price Action Của Bob Volman Forex Price Action Scalping Và Understanding Price Action.

Mua sách bản tiếng việt tại Fin Shope Mall>>

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: FO4391
  • Tình trạng: 2

 

Section 1 The Basics of Scalping

Chapter 1 Trading Currencies ................... . . ........................... . . . ......................... ............. 3

Chapter 2 The Tick Chart ............................. ............................. ....... ................................. 7

Chapter 3 : Scalping as a Business . . . . . . . . . . ..................................... . . ..... ......... ............... 1 3

Chapter 4 : Target, Stop and Orders . . ........... . . . . .......................................................... 1 9

Chapter 5 : The Probability Principle ........................................................................... 2 7

Section 2 Trade Entries

Chapter 6: The Setups . . . . . ................. . . . . . . . . ................................................ ....................... 33

Chapter 7: Double Doji Break . . ........... . . . ............ . . .......................................................... 39

Chapter 8: First Break ..................... . . . . . . ...................... ..... . . ....................................... . ...... 6 1

Chapter 9 : Second Break ........................ ........... . . . . . . . ...... . . .............................. ................ 79

Chapter 1 0 : Block Break . .. . . ....... ........... . . .... . . ...... . ..... . . .... . . . ...... ........................ ............. 1 09

Chapter 1 1 : Range Break .......................................... . . ....... ............................ . .............. 1 3 7

Chapter 1 2 : Inside Range Break .......... ........... . . ............ ............. ................ ................ 1 75

Chapter 1 3 : Advanced Range Break . ....... ..................... ..... ...... . . ............................... 209

Section 3 Trade Management

Chapter 1 4 : Tipping Point Technique ............................... ........ ............................... 24 1

Section 4 Trade Selection

Chapter 1 5 : Unfavorable Conditions . . . . . . . .................................. ................................ 283

Section 5 Account Management

Chapter 1 6 : Trade Volume .............. . . . . . . . ............ .................................................... . ...... 309

Chapter 1 7 : Words of Caution ..................................................................................... 32 1

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá