Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Những Quyển Sách Cổ về Trading Những Năm 50 Do Bạn Đọc Gửi Đến

Tập hợp những quyển sách viết vào những năm 50 của thế kỹ trước do bạn đọc đặt in, những quyển này thường do các trader trong lĩnh vực hàng hoá chia sẽ kinh nghiệm. Những phương pháp thô sơ nhưng có thể hiệu quả đến thời điểm hiện tại. Cần thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Gann Master of time

The Power of Oscillator/Cycle Combinations

The Richard Wyckoff Method of trading and Investing in stocks

Four Dimensional stock market structures and cycles

The Undeclared secrets the drive the stock market

The Delta Phenomenon of hidden order in all markets

Unified theory of markets


Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận