Sách Mua Nhiều

  • Tài Chính Chứng Khoán
  • Bộ Sách Tài Chính Chứng Khoán
  • DK Publishing
So sánh sản phẩm (0)
rating

Commodities for Every Portfolio How Can You Profit from Longterm Commodity Boom

87,000đ

Đặt in Commodities for Every Portfolio tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng

rating

Diary of a Professional Commodity Trader Lessons of 21 Week Real Trading

120,000đ

Đặt in sách Diary of a Professional Commodity Trader Lessons of 21 Week Real Trading tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Option Strategies Profit Making Techniques for Stock, Stock Index and Commodity

105,000đ

Đặt in sách Option Strategies Profit Making Techniques for Stock, Stock Index and Commodity tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling Quantitative Methods in Banking, Finance, Insurance, Energy and Commodity Markets

110,000đ

Đặt in sách Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Trading Advisors Risk, Performance Analysis and Selection

145,000đ

Đặt in sách Commodity Trading Advisors Risk, Performance Analysis and Selection - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Trade and Finance Michael Tamvakis

230,000đ

Đặt in sách Commodity Trade and Finance Michael Tamvakis tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Price Dynamic A Structural Approach

80,000đ

Đặt in sách Commodity Price Dynamic A Structural Approach tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Option Pricing a Practitioner Guide

110,000đ

This book is destined to be a valuable practical guide for practitioners and a useful academic reference for researchers in trading and understanding commodities derivatives. Đặt in sách Commodity Option Pricing a Practitioner Guide tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

The Handbook of Commodity Investing

330,000đ

Đặt in sách The Handbook of Commodity Investing tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng... (Do sách dày nên chia làm 2 cuốn)

rating

Commodity Derivatives Markets and Applications

110,000đ

Sách cung cấp thông tin về các loại hàng hoá khác nhau được giao dịch trên thị trường hàng hoá tương lai. Đặc điểm của từng loại hàng hoá, yếu tố ảnh hưởng đến giá.  Đặt in sách Commodity Derivatives Markets…

rating

Commodity Investing and Trading

150,000đ

Đặt in sách Commodity Investing and Trading tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Investing Maximizing Return through Fundamental Analysis

100,000đ

Hiểu về phân tích cơ bản khi đầu tư trên sàn giao dịch hàng hoá. Đặt in sách Commodity Investing Maximizing Return through Fundamental Analysis tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Timing Techniques for Commodity Futures Markets Effective Strategy and Tactics for Short_Term and Long_Term Traders

120,000đ

Đặt in sách Timing Techniques for Commodity Futures Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Timing Techniques for Commodity Futures Markets

120,000đ

Đặt in sách Timing Techniques for Commodity Futures Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

The Secret Pulse of Time Making Sense of Life Scarcest Commodity

145,000đ

Bí mật của thời gian, một tài sản quý nhất trong cuộc đời mỗi người. Đặt in sách tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

CME Commodity Trading Manual

110,000đ

Đặt in CME Commodity Trading Manual  tại HoaXanh.  

rating

Commodity Fundamentals: How To Trade the Precious Metals, Energy, Grain, and Tropical Commodity Markets

100,000đ

Sách cơ bản về giao dịch hàng hoá cho người mới bắt đầu.  Đặt in sách Commodity Fundamentals: How To Trade the Precious Metals, Energy, Grain, and Tropical Commodity Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Options Trading and Hedging Volatility in the World’s Most Lucrative Market

100,000đ

Đặt in sách Commodity Options Trading and Hedging Volatility in the World’s Most Lucrative Market tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Strategies High Profit Techniques for Investors and Traders

100,000đ

Đặt in sách Commodity Strategies High Profit Techniques for Investors and Traders tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

The Little Book of Commodity Investing

100,000đ

Đặt in sách The Little Book of Commodity Investing tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

Hiển thị 0 đến 0 của 0 (0 trang)