Sách Mới Cập Nhật

  • Tài Chính Chứng Khoán
  • Bộ Sách Tài Chính Chứng Khoán
So sánh sản phẩm (0)
rating

Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling Quantitative Methods in Banking, Finance, Insurance, Energy and Commodity Markets

110,000đ

Đặt in sách Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Handbook of Multi_Commodity Markets and Products Structuring, Trading and Risk Management

350,000đ

Đặt in sách Handbook of Multi_Commodity Markets and Products Structuring, Trading and Risk Management tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

The Economist Guide to Commodities

95,000đ

Producers, players and prices, markets, comsumers and trends. Caroline Bain. Đặt in sách The Economist Guide to Commodities tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Derivatives Markets and Applications

110,000đ

Sách cung cấp thông tin về các loại hàng hoá khác nhau được giao dịch trên thị trường hàng hoá tương lai. Đặc điểm của từng loại hàng hoá, yếu tố ảnh hưởng đến giá.  Đặt in sách Commodity Derivatives Markets…

rating

Timing Techniques for Commodity Futures Markets

120,000đ

Đặt in sách Timing Techniques for Commodity Futures Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Fundamentals: How To Trade the Precious Metals, Energy, Grain, and Tropical Commodity Markets

90,000đ

Sách cơ bản về giao dịch hàng hoá cho người mới bắt đầu.  Đặt in sách Commodity Fundamentals: How To Trade the Precious Metals, Energy, Grain, and Tropical Commodity Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

Hiển thị 0 đến 0 của 0 (0 trang)