Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Tạp Chí Traders 2007-2010

Lịch sử luôn lặp lại nhưng với hình thức khác, để tìm hiểu về các biến động trên thị trường tài chính trong giai đoạn khủng hoảng 2008 có thể đọc lại tạp chí Traders, tập chí dành cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường tài chính. Ngoài ra người làm quảng cáo, truyền thông trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán có thể tham khảo cách làm của các tập đoàn tài chính vào thời điểm đó.

Traders March April 2007

Traders May June 2007

Traders July August 2007

Traders September October 2007

Traders November December 2007

Traders January February 2008

Traders March April 2008

Traders May June 2008

Traders July August 2008

Traders September October 2008

Traders November December 2008

Traders January February 2009

Traders March April 2009

Traders May June 2009

Traders July August 2009

Traders September October 2009

Traders November December 2009

Traders January February 2010

Traders March April 2010

Traders May June 2010


Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận