Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Tập Hợp Các Sách Tiếng Anh về Bán Khống, Short Sell Cổ Phiếu hay Chỉ Số Chứng Khoán Phái Sinh Index

Bán khống cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán phái sinh thường kiếm lợi nhuận nhiều và nhanh hơn so với mua và nắm giữ, do khi giảm thường mạnh và nhanh hơn so với khi tăng từ từ. Bên dưới là tập hợp các quyển sách chuyên về bán khống, từ những quy luật cơ bản, những quy tắc phải tuân thủ đến cách lựa chọn những cổ phiếu yếu hoặc những thời điểm thích hợp để bán khống. Ngoài ra còn biết cách cơ cấu danh mục, biết cổ phiếu nào nên bán.

 1. The new Sell & Sell Short Dr. Alexander Elder, expanded second edition.
 2. Crash Profits Make Money When Stocks Sink and Soar (Martin D. Weiss).
 3. Short Selling, Strategies, Risks Rewards
 4. All about Short Selling
 5. Handbook of Short Selling
 6. Beat the Market, Invest by knowing what stocks to buy and what stocks to sell
 7. Buy Signals Sell Signals, Strategic Stock Market Entries and Exits
 8. Don't Blame the Shorts
 9. Sell Short, Michael Shulman
 10. Short Selling for the long term
 11. When Buy mean Sell


Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận