Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

How Business Work, Quyển Sách Cần Có Cho Người Học và Kinh Doanh

How Business Work, a graphic guide to business success, Production, Research and Development, Distribution, Sales and Marketing, Finance, Human Resources. Sách tiếng Anh minh hoạ bằng hình ảnh và infographic tất cả kiến thức cần có về kinh doanh và doanh nghiệp.

Đây là cuốn sách cung cấp kiến thức toàn diên về kinh doanh và doanh nghiệp một cách trực quan, sinh động và dễ hiểu nhất nhờ những hình ảnh minh hoạ và infographic đẹp mắt.

Cuốn sách sẽ giúp mọi người hiểu về các loại hình doanh nghiệp dựa vào hình thức sử hữu như doanh nghiệp một thành viên, đồng sở hữu, công ty cổ phần, công ty tư nhân và công ty đại chúng, công ty đa quốc gia là gì, công ty nhượng quyền là gì, doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận hoạt động ra sao.

Một mộ hình thường thấy là Startup, sách sẽ giúp các bạn hiểu được startup hình thành từ ý tưởng tới lúc ra công ty, các loại hình startup, các viết kế hoạch kinh doanh để gọi vốn, cách gia tăng quy mô qua các quy trình gọi vốn.

Một trong các hoạt động quan trọng của kinh doanh là bán công ty mình đi, sách sẽ giúp người đọc hiểu về quá trình mua bán sát nhập, thâu tóm sát nhập theo chiều ngan hoặc chiều dọc.

Ngoài ra các phần tiếp theo sẽ đi vào chi tiết cách điều hành một doanh nghiệp, cách tổ chức các phòng ban, ban lảnh đạo kiểm soát công ty ra sao, quan hệ với cổ đông, văn hoá doanh nghiệp...

Chi tiết hơn, sách sẽ giúp các bạn biết cách làm báo cáo tài chính, kế toán, quản lý dòng tiền, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cách huy động vốn thông qua thị trường vốn (thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp...)

Sách cũng giúp người đọc hiểu về các hoạt động marketing, bán hàng, về quản lý sản xuất nếu là đơn vị sản xuất.

Đọc sách How Business Work online tại HoaXanh>>

Thảm khảo một số nội dung trong sách:

 

HOW COMPANIES WORK

Business ownership: Sole proprietorships and partnerships, Corporations, Private and public companies, Multinationals, Franchises, Not-for-profit

Start-ups: Start-ups from concept to launch, Types of start-up, Business plans, Raising money, Business accelerators and incubators

Buying and selling business: Mergers and acquisitions, Divestitures, Vertical vs. horizontal integration, Management buy-ins and buy-outs

Who’s who: Board of directors, Company hierarchy, Stakeholders, Business cultures

Corporate structure: Functional structure, Divisional structure, Matrix structure, Network structure, Team-based structure

Human resources: The human resources cycle, Recruitment and selection, Evaluating staff, Motivation and rewards, Leadership strategy and styles, Leadership for team building, Employee relations and communications, Project management, Negotiating strategy.

 

HOW FINANCE WORKS

Financial reporting: The accounting cycle, Financial statements

Financial accounting: International accounting standards, Profit-and-loss statement, Balance sheet, Cash-flow statement, Environmental accounting, Depreciation, Amortization and depletion.

Management accounting: Cash flow, Budgets, Assets and inventory, Costs, Product costing and pricing.

Measuring performance: Key performance indicators (KPIs), Financial ratios, Forecasting, Tracking fraud.

Raising financing: Internal financing, External financing, Going public, Shares and dividends, The capital market, Gearing ratio and financial risk

 

HOW SALES AND MARKETING WORKS

Marketing mix: Product, Product positioning, Product life cycle, Price, Place, Promotion, Market research, Market segmentation.

Marketing approaches: Niche vs. mass marketing, Traditional marketing, Digital marketing, Engagement marketing, Sensory marketing, Relationship marketing.

Outbound marketing: Traditional offline advertising, Online advertising, Direct mail, Telemarketing

Inbound marketing: Outbound vs. inbound marketing, Blogging, Social media marketing, Search engine optimization (SEO)

Business development: Branding and rebranding, Lead generation, Lead conversion, Customer retention, Return on marketing, investment (ROMI), Intellectual capital.

Information management: Business intelligence, Business analytics, Marketing and IT, Collecting consumer data, Data warehousing, Customer profiling, Big data, Customer relationship management (CRM), Compliance.

 

HOW OPERATIONS AND PRODUCTION WORK

Manufacturing and production: Job production, Batch production, Flow production, Mass customization, Continuous production, Hybrid processes

Management: Economies and diseconomies of scale, Lean production, Just-in-time, Total quality management, Time-based management, Agile production, Kaizen

Product: New product development, Innovation and invention, Design, Quality management, Product-process matrix

Control: Managing capacity, Inventory, Quality control, Six Sigma

Supply chain: Value chain, Outsourcing, Offshoring, Reverse supply chain, Benchmarking, Corporate social responsibility

 

Đọc sách How Business Work online tại HoaXanh>>

 


Tin liên quan

Từ khóa: How_Business_Work, startup, entrepreneur, sale_marketing, production, operation, finance, HR

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận